Chúng ta cùng nhau

 Một: Chúng ta cùng là khách hàng 

Khách hàng đến thăm công ty Gokai

Khách hàng đến thăm gian hàng triển lãm của chúng tôi

Hai: Chúng tôi làm việc cùng nhau

Ba: Chúng tôi ăn tối cùng nhau

Bốn: Chúng tôi đi du lịch cùng nhau


Thời gian đăng: 29-12-2020